Vorige pagina

Luister online naar het college 'Biogeografie van Amerika, een vegetatieve geschiedenis' door Arend Wakker. Deelname gratis, inschrijven noodzakelijk. U krijgt een linkje toegestuurd waarmee u deel kunt nemen. U kijkt en luistert naar Arends presentatie en kunt tijdens het college vragen insturen. Waar mogelijk worden ze direct beantwoord, anders volgt het antwoord later.

Het is in 2020 400 jaar geleden dat vanuit Europa het schip de Mayflower vertrok naar Amerika waar de opvarenden zich wilden vestigen. Als gevolg van deze kolonisatiepoging hebben de Verenigde Staten zich ontwikkeld, een minder bekend gevolg is de uitwerking op de 17de eeuwse Amerikaanse plantenwereld.

In dit college hoort u hoe de Europese en Aziatische bemoeienis met Amerika heeft uitgewerkt in de Amerikaanse flora. We gaan zien hoezeer de huidige flora een samenraapsel is van autochtone en van ingeburgerde planten. Vanuit de beide kusten met hun handelshavens trokken talloze planten het binnenland in om zich lokaal aan te passen aan het klimaat daar.

Luister naar Arends uitleg over de plantengroei van de laatste 70 miljoen jaar op het Noord-Amerikaanse continent. Wat is de invloed geweest van meteoorinslag 66 miljoen geleden in Mexico? Zijn er nog meer plantenkolonisaties geweest? Hoe en waarom zijn de Amerikaanse prairies ontstaan?

Inschrijven kan hier.

Bij ons leer je de wereld kennen