Vorige pagina

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus is op zoek naar versterking.

Geïnteresseerden met hart voor de Hortus worden uitgenodigd om te reageren.

Midden in de binnenstad van Leiden ligt de oudste botanische tuin van Nederland. De Hortus botanicus Leiden is de studietuin van de Leidse Universiteit, aangelegd in 1590 door Carolus Clusius en uitgebreid in de eeuwen daarna. Vier eeuwen lang verzamelen, verzorgen en bestuderen heeft een bijzondere tuin met daarin een unieke botanische collectie voortgebracht.

Veel plantenliefhebbers en tuinbezoekers dragen door donaties en legaten aan de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus al ruim 40 jaar bij aan de instandhouding, vernieuwing en verfraaiing van de tuin en kassen. De stichting heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van de Hortus, met name in de op het publiek gerichte activiteiten, het vergroten van de bekendheid ervan en het bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden en de zogenaamde bomen-adoptanten bij de Hortus.  

De gelden worden beheerd door een Stichting, die ANBI status (algemeen nut beogende instelling) heeft en wordt bestuurd door een uit vrijwilligers bestaand, onbezoldigd bestuur. Het bestuur organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 bestuurders: een voorzitter, een 1ste en 2de secretaris en een penningmeester. Naast de genoemde portefeuilles is er ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur streeft naar een samenstelling met voldoende verscheidenheid in persoonlijke deskundigheid, ervaring, netwerk en interesses.

De Stichting is op zoek naar bestuursleden die hun bestuurlijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid willen inzetten voor een van de volgende twee portefeuilles:

  • financieel beheer en zo mogelijk beheer van het  vermogensfonds. Hierbij geldt de  bereidheid op langere termijn het penningmeesterschap over te nemen.
  • public relations en communicatie, werven van fondsen en donateurs. Hierbij wordt gezocht naar iemand met ervaring in relatiebeheer.

Voor kandidaten voor beide functies gelden de volgende criteria:

  • bereidheid tot inzetten van het eigen netwerk binnen de voor de Hortus relevante maatschappelijke partners, zoals de Universiteit, gemeente Leiden, bedrijfsleven, andere aanverwante ANBI’s
  • antenne voor de relaties tussen Universiteit, Hortus en Vrienden Stichting en voor de verschillende betrokken belangen van deze organisaties
  • een warm hart voor de Leidse Hortus, voor behoud groen (erfgoed), natuur, biodiversiteit en botanie en voor het bekend maken ervan bij het brede publiek
  • creatieve teamspeler in het bestuur (met behoud van inbreng van de eigen expertise) en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen  

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de activiteiten en het beheer van de financiën van de Stichting, inclusief het Carla van Steijnfonds, een fonds op naam met als oogmerk het steunen van de publieksfunctie van de Hortus.

Een beleggingscomité, bestaande uit de penningmeester en de 1ste secretaris zijn verantwoordelijk voor het  beheer van het Van Steijnfonds. Het langere termijnbeleid van de Stichting en van het Van Steijnfonds gelden als leidraad voor het bestuur. Voor overzicht en inhoud van de activiteiten die het bestuur jaarlijks organiseert, wordt verwezen naar het jaarverslag van de Stichting. (Zie  https://www.hortusleiden.nl/steun-de-hortus/de-stichting).

Tijdsindicatie

De tijdsindicatie voor het uitvoeren van deze onbezoldigde functies is 1 dagdeel per week, inclusief de reguliere vergaderingen die ca. 12 keer per jaar plaatsvinden. Deze beslaan ca. 8 bestuursvergaderingen en 4 kwartaaloverleggen met de directie van Hortus.

Bestuurscultuur

De cultuur binnen het bestuur kenmerkt zich als een open, gelijkwaardige en zakelijk-professionele sfeer, waarbij ieder gewaardeerd wordt om zijn kennis en waarbij ieder bereid is te acteren zowel op het hoger bestuursniveau, als op het niveau van praktische uitvoering van zaken. De bestuurders krijgen de ruimte te groeien in zijn/haar functie. Naast het inhoudelijke bestuurswerk is er ook ruimte voor de onderlinge sociale contacten. Deze komen vooral tot hun recht tijdens de activiteiten, die georganiseerd worden voor de Vrienden en tijdens de jaarlijkse bestuurs-excursie. De Vrienden en adoptanten kenmerken zich door sterke betrokkenheid bij en warme belangstelling voor de Hortus. Binnen het huidige bestuur bestaat een goede onderlinge teamspirit.

Competenties

  • Bestuurlijke ervaring, kennis van good governance en maatschappelijke betrokkenheid.
  • HBO/academisch opleidingsniveau strekt tot aanbeveling, maar relevante kennis en ervaring opgebouwd in werkkring en/of maatschappelijke organisaties kwalificeert ook.
  • Vermogen om projectmatig te werken, oplossingsgericht en creatief, daarbij het oog houdend op de doelstellingen en het lange termijnbeleid van de Stichting.
  • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en gevoel voor de relatie van het Stichtingsbestuur, niet alleen met de Vrienden en adoptanten, maar ook met de Hortus (haar staf en met de eigenaar van de Hortus: de Universiteit Leiden).

Vergoeding en benoemingstermijn

Het betreft een onbezoldigde functie. Reis- en verblijfskosten voor bestuursactiviteiten worden vergoed. De benoemingstermijn is 4 jaar. Men kan voor maximaal 3 termijnen worden benoemd.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de Stichting.

Het bestuur nodigt geïnteresseerden van harte uit middels een motivatiebrief en kort CV, gericht aan Mia Hopperus Buma, 1ste secretaris van de Stichting, hun belangstelling kenbaar te maken voor 1 juni 2021 op email-adres:  vacature.vrienden.hortus@gmail.com.

Verdere toelichting of vragen over deze vacature zullen tevens door de 1ste secretaris  gegeven/beantwoord worden. Een kort verzoek aan haar tot telefonisch contact op hetzelfde email adres is daartoe voldoende. Zij neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Bij ons leer je de wereld kennen