Vorige pagina

De Hortus botanicus Leiden wil als universitaire tuin al sinds 1590 hoogstaand nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit faciliteren. De Hortus wil bovendien een interessante, geliefde plek zijn voor hoogwaardig nationaal en internationaal cultuur- en groentoerisme en voor gespecialiseerde informatie-uitwisseling over planten aan diverse groepen in de maatschappij.

Visie: de gewenste situatie

 • De Hortus richt zich op plantencollecties uit Azië en heeft daarnaast een aantal specifieke plantengroepen als zwaartepunten van de verzameling.
 • De collecties zijn of worden goed gedocumenteerd en laagdrempelig ontsloten.
 • De collecties worden zoveel mogelijk actief ingezet bij wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en informatie.
 • Alle Hortusbezoekers zijn zich bewust van het wetenschappelijke werk, begrijpen het nut en waarderen het belang van het wetenschappelijk werk.
 • Het Hortuspersoneel is deskundig en bevlogen, en deelt die deskundigheid en bevlogenheid met wetenschappers, vakgenoten en publiek.
 • De Hortus staat garant voor een transparante en gezonde bedrijfsvoering.
 • De Hortus helpt bezoekers intensief van de rust op deze inspirerende, sfeervolle historische plek in de binnenstad te genieten.
 • De Hortus gedraagt zich als waardige en betrokken buur.
 • Betrokken vrijwilligers vervullen voor de Hortus een ambassadeursfunctie en brengen specifieke, onmisbare kennis en vaardigheden in; bovendien zijn zij een onontbeerlijke hulp bij praktisch onderhoud van de tuin. Zij maken het mogelijk de Hortus op een hoog kwaliteitsniveau te onderhouden.

Missie: waarom we doen wat we doen

 • De Hortus botanicus Leiden maakt actief deel uit van de Universiteit Leiden.
 • Hart van de Hortus botanicus Leiden zijn de hoogwaardige wetenschappelijke collecties van levende planten, met als focus Aziatische planten.
 • De Hortus botanicus Leiden verzamelt, kweekt, verzorgt en documenteert zijn groene ‘museumstukken’ al sinds 1594 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie, kennisoverdracht, het koesteren en beschermen van biodiversiteit en van een duurzame samenleving.
 • De Hortus houdt zich getrouw aan de geldende afspraken voor botanische tuinen en musea wat betreft het ontvangen, administreren en uitgeven van plantenmateriaal.
 • De Hortus botanicus Leiden koestert als oudste Hortus van Nederland zijn cultuurhistorie.
 • De Hortus botanicus Leiden wil een tuin zijn voor buurtbewoners, een rustpunt voor stadgenoten, een schatkamer en informatiebron voor wetenschappers en vakmensen.

 

Naar de jaarverslagen
Bij ons leer je de wereld kennen