Vorige pagina

Een geval apart

Korstmossen behoren tot het rijk der schimmels. Het zijn samenlevingsvormen van bepaalde schimmels met een alg of blauwwier. Deze schimmels leven van suikers die de algen via fotosynthese aanmaken en daarnaast van bouwstoffen uit het substraat waarop ze groeien.

Korstmossen komen vooral voor op stenen of bomen. Ze zijn er in vele soorten en kleuren. Een eerste onderscheid kan worden gemaakt op basis van de groeivorm: korst-, blad-, struik- of baardvormig. Voor nadere determinatie is al gauw een loep of een microscoop nodig.

De voortplanting geschied via schimmelsporen, die door de wind worden verspreid. Daarnaast kunnen korstmossen zich ook vegetatief voortplanten als afgebroken stukjes op een andere gunstige plek terecht komen waar ze zich dan hechten en weer groeien.
De kenmerken van de groeiplaats, die voor een groot deel bepalen welke korstmos daar kan gedijen, zijn: de zuurgraad van het substraat, de voedselrijkdom en de vochtigheid.

In Nederland zijn circa 700 soorten korstmossen bekend, waarvan bijna de helft op de Rode Lijst staat omdat ze verdwenen zijn of zeldzaam en dreigen te verdwijnen.

Onder invloed van (lucht)verontreiniging zijn veranderingen in de voorkomende korstmossen waar te nemen. Ze worden dan ook wel gebruikt als indicator voor bijvoorbeeld verhoogde ammoniak- of zwaveldioxideconcentraties.

Bronnen:
https://www.blwg.nl/mossen/korstmossen/korstmossen_voor_beginners/korstmossen_voor_beginners.aspx
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/korstmossen-samenleving-van-schimmel-en-alg/

Bij ons leer je de wereld kennen