Vorige pagina

Lang kiemkrachtig

Gewone zandmuur komt in alle werelddelen voor. In Nederland is het vooral te vinden in de duinen en in het zuiden, terwijl het in de rest van het land vrij zeldzaam tot zeldzaam is. Het groeit bij voorkeur op zonnige, warme, vaak kalkhoudende grond, zoals in de duinen, op akkers, in bermen, op zanddepots en allerlei stenige plaatsen.

Deze éénjarige plant wordt 2 tot 25 cm hoog en groeit in plakkaten met sterk vertakte stengels. De witte bloemetjes verschijnen van mei tot oktober. Ze worden bestoven door bij-achtigen en daarnaast vindt er ook zelfbestuiving plaats.

De onopvallende doosvrucht die daarna wordt gevormd, springt met een knappend geluidje open als hij onder druk staat. De zaadjes van zo’n 0,5 mm groot blijven meer dan 5 jaar kiemkrachtig.
De zaden worden door de wind verspreid. Daarnaast worden afgevallen vruchtjes getransporteerd doordat ze, aan bijvoorbeeld dierenvachten, kleven. Verder kunnen ze door regenwater worden weggespoeld of door verplaatsing van grond elders terechtkomen.

Bronnen:
https://www.verspreidingsatlas.nl/0089#
https://de.wikipedia.org/wiki/Quendel-Sandkraut

Bij ons leer je de wereld kennen